โดยปกติแล้ว น้องชายของคุณจะลุกขึ้นมา Say Hi คุณในยามเช้า  อาการแบบนี้เรียกว่า Morning Erection ครับ  ซึ่งบ่งบอกได้ว่า สุขภาพของคุณยังดีแค่ไหน อ่านต่อ คลิก