เพิ่มฮอร์โมน

เพิ่มความเป็นชาย เริ่มตันได้ด้วยอาหาร

เพิ่มความเป็นชาย เริ่มตันได้ด้วยอาหาร

– การเลือกกินอาหารที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายดังนี้ อ่านต่อ คลิก

วัยว้าวุ่น….เทสโทสเตอโรน (TESTOSTERONE)

วัยว้าวุ่น….เทสโทสเตอโรน (TESTOSTERONE)

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (TESTOSTERONE)เป็นฮอร์โมนเพศชาย ที่เป็นตัวสำคัญที่กระตุ้นให้แสดงออกถึงความเป็นชาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ กระดูก รูปร่าง นิสัย อ่านต่อ คลิก