เซ็กส์จัด หรือ ความต้องการทางเพศสูง (Hyper sexuality) บางครั้งอาจจะเรียกว่า อาการใคร่ไม่รู้อิ่ม เป็นอาการเสพติดทางเพศ  ในทางวิชาการถือเป็น “พฤติกรรมทางเพศแบบย้ำทำ” อ่านต่อ คลิก