ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (TESTOSTERONE)เป็นฮอร์โมนเพศชาย ที่เป็นตัวสำคัญที่กระตุ้นให้แสดงออกถึงความเป็นชาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ กระดูก รูปร่าง นิสัย อ่านต่อ คลิก