ว่ากันว่า สมัยก่อนคนนอน กอด กันเพราะต้องการความอบอุ่น ความอุ่นใจ ป้องกันสัตว์ร้ายหรือศัตรูที่จะเข้ามาทำร้าย ทำให้คนสมัยก่อนรักกันมาก  มีสภาพครอบครัวที่แข็งแรงมากกว่ายุคปัจจุบัน  อ่านต่อ คลิก